<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content

Slik migrerte Sensio 10.000 kontakter og selskaper til en HubSpot-portal

Sensio, en ledende aktør innen velferdsteknologi, sto overfor en utfordring med å samle tusenvis av kontakter og selskaper, og separate nettsteder til en felles plattform. 

Sensio løser omsorgsutfordringer ved hjelp av sensorer, systemer og plattformer som radikalt forbedrer kvaliteten og effektiviteten i eldreomsorgen.

Etter flere oppkjøp, ønsket Sensio å samle alle sine merkevarer, produkter, kontakter og nettsteder på en samlet HubSpot CRM-plattform.

Det var flere store utfordringer Sensio måtte løse:

1. De hadde kontaktdata spredt over ulike systemer

Sensio hadde kontaktdata spredt i ulike kilder, inkludert data fra Capsule CRM og en HubSpot-portal som ble brukt av deres svenske avdeling.

De ønsket derfor å konsolidere alle disse dataene til én ny og sentralisert HubSpot-portal som kunne være felles for deres avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Storbritania og Frankrike.

Med en liten markedsavdeling var det avgjørende for å forbedre effektiviteten i deres oppfølging av leads og salgsprosesser, samtidig som det gjorde det enklere å håndtere markedsføring mot fem ulike markeder.


2. Flere merkevarer måtte samles under et felles nettsted

Sensio er en europeisk aktør innen velferdsteknologi og har tilstedeværelse i Norge, Sverige, Danmark, Storbritania og Frankrike.

Sensio har siden starten kjøpt opp ulike selskaper som inntil nylig har hatt sine egne grafiske profiler og nettsteder. 

Utfordringen var å samle alle merkevarene under et felles nettsted. Nettstedet måtte kunne finnes på norsk, svensk, dansk, engelsk og fransk slik at de kunne markedsføre mot ulike markeder.

Løsningen

For å hjelpe Sensio med disse utfordringene, implementerte Nettly en omfattende løsning som omfattet implementering av HubSpot CRM, HubSpot Marketing Hub, HubSpot Sales Hub og HubSpot CMS Hub. Her er hvordan vi oppnådde dette:

1. HubSpot CMS-implementering

 • Analyse og planlegging: Vi startet med en nøye analyse av Sensios eksisterende innhold og behov. Deretter utviklet vi en grundig plan for nettsidens sidekart og innhold.
 • Flerspråklig innhold: Vi implementerte flerspråklige funksjoner i HubSpot for å tillate Sensio å administrere innholdet på fem ulike språk fra ett enkelt grensesnitt.
 • Innholdsmigrering: Vi migrerte innholdet fra Sensios eksisterende nettsider  i WordPress til den nye HubSpot-løsningen, og sørget for at alt var optimalisert for søkemotorer (SEO). HubSpot gjorde det i tillegg enkelt å lage oversatte versjoner av artiklene ved behov.
 • Ingen koding: Sensio hadde allerede en grafisk profil. Dette lot oss korte ned utviklingstiden og bygge nettstedet på et HubSpot CMS theme. Slik kunne vi lansere et nettsted med hundrevis av sider på under tre måneder.

2. HubSpot CRM-konsolidering og migrasjon:

 • Migrasjon fra ulike CRM:  Vi gjennomførte en omfattende prosess for å løse Sensios utfordringer med datakonsolidering og migrasjon. Først og fremst ekstraherte og rengjorde vi data fra flere ulike kilder, inkludert en eksisterende HubSpot-portal brukt av den svenske avdelingen og Capsule CRM for den norske. Denne innsamlingen av data var avgjørende for å sikre at alle relevante opplysninger ble bevart og korrekt overført til den nye plattformen. Totalt ble over 10.000 selskaper og kontakter flyttet over til den nye HubSpot-portalen.
 • Migrering til en felles HubSpot-portal: Dataene fra de ulike kildene ble nøye migrert til én sentral HubSpot CRM-portalløsning. Dette inkluderte overføring av kontakter, selskaper, avtaler og andre viktige elementer. Her brukte vi en kombinasjon av verktøy som Trujya, Datawarehouse og manuell migrering ved hjelp av CSV-filer.

3. Oppsett av HubSpot Marketing og Sales

 • HubSpot Marketing Hub: Sensio hadde allerede fått gode resultater med nyhetsbrev og webinarer. Vi bisto med å sette opp landingssider, skjemaer og lister som gjorde det mulig for Sensio å samle inn abonnenter til nyhetsbrevet sitt for alle fem markeder og språk. Med en integrasjon opp mot TwentyThree og HubSpot kan Sensio generere kvalifiserte leads for sine webinarer.
 • HubSpot Sales Hub: Salgsavdelingene til Sensio hadde lenge jobbet på ulike måter i forskjellige systemer. Med HubSpot Sales kunne salgsavdelingen nå få en felles plattform. Dette gir dem muligheten for enklere rapportering og mindre manuell logging av data ettersom viktige aktiviteter som e-poster og møter blir automatisk logget gjennom en Office 365-integrasjon.

Resultatene

Gjennom vår innsats og samarbeid med Sensio, oppnådde de følgende resultater:

 1. Lanseringen av en flerspråklig nettside med flere hundre sider
 2.  Samle 10 000 kontakter og 7000 selskaper i en HubSpot-portal
 3. En felles plattform for CRM, nettside, salg og markedsføring

Nettly er svært dyktige i bruk av HubSpot og andre moderne digitale verktøy for å skape verdi for markedsførings- og salgsavdelinger. De har en god oversikt over hvilke muligheter som finnes og hvilke tiltak som kan brukes for å oppnå selskapets mål. De foreslår proaktivt potensielle forbedringer, men tilpasser seg også dine egne innspill og tanker. De er både en god strategisk samtalepartner og noen som kan utføre arbeidet praktisk hvis det er nødvendig. Hittil har de hjulpet oss med å sette opp en helt ny nettside med HubSpot CMS, samt implementert HubSpot Marketing og CRM for oss.

Sjur Kvamme | Sensio