<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content

Bli kjent med Nettly

Spesialister på HubSpot

Nettly ble startet av Thorstein Nordby i 2015 og var blant de første HubSpot-partnerne i Norge. Siden oppstarten har vi hjulpet over 40 selskaper med å tiltrekke kvalifisert trafikk, generere salgsmuligheter og vinne flere kunder ved hjelp av HubSpot-plattformen. Vi lang erfaring med å hjelpe selskaper med å løse komplekse utfordringer i HubSpot for selskaper med produkter og tjenester av høy verdi.

 

Problemer vi løser

 

1. Skape en strategi som fokuserer på 20% av handlingene som gir 80% av resultatene

Vi starter alltid et samarbeid med å lage en detaljert salgs- og markedsstrategi som lar oss fokusere på de handlingene som har størst innvirkning på din omsetning. En slik plan vil gi deg en klar forståelse av målgruppe, kanalvalg, innholdsstrategi og mer istedenfor å gjette deg frem til hva som fungerer.

2. Skape en kundereise som tiltrekker, vinner og beholde de beste kundene

Med HubSpot som plattform bistår vi våre kunder med å bygge kampanjer som tiltrekker kjøpere, generere flere salgsmuligheter for salgsavdelingen, og øke mersalget til eksisterende kunder. Som et resultat av å samarbeide med Nettly, får du flere varme leads som aktivt leter etter din løsning slik at oppnår kortere salgsprosesser, en mer effektiv salgsavdeling og lavere frafall av kunder.

3. Skape varme salgsmuligheter og redusere lengden på din salgsprosess

Kjøpere ønsker å gjennomføre sin kjøpsprosess på egne premisser og uten å måtte snakke med en selger. Sammen skaper vi en strategi der vi tilrettelegger for selvbetjening i digitale kanaler der kjøpere finner informasjonen de har behov for. Slik vil de som er klare til å kjøpe ta kontakt med deg og dermed redusere lengden på salgsprosessen og redusere behovet for å jobbe med oppsøkende salg.

4. Opplæring av dine ansatte og overføring av vår kompetanse internt

Vi mener at ditt selskap ikke bør være avhengig av eksterne konsulenter til evig tid. Derfor fokuserer vi på å lære opp dine ansatte og gi dem dokumentasjon og kursing gjennom vår læringsplattform der de kan lære om de mest effektive strategiene og taktikkene. 

5. Styrke samarbeidet mellom mellom avdelinger og funksjoner

Vi jobber på tvers av marked, salg og kundeservice for å skape en felles forståelse av målgruppe og forretningsmål, samtidig som hver avdeling får opplæring i hvordan de kan bedre samarbeide i HubSpot CRM-plattformen. Med HubSpot som CRM slipper hver avdeling å arbeide i ulike systemer, og hele selskapet får en felles sannhet der alt av kundedata og rapportering kan deles.

 

Er vi en god match?

  • Du mangler en klar salgs- og markedsføringsstrategi. Det er ingen tydelig plan for hvordan du skal vokse og du ønsker å eliminere ineffektive taktikker.
  • Selskapet ditt selger et komplekst produkt/tjeneste av høy verdi, har lange salgsprosesser med flere beslutningstakere, og du ønsker tilpasse deg en kjøpsprosess som foregår i digitale kanaler.
  • Selskapet ditt er etablert og lønnsomt, men ønsker å vokse raskere uten å måtte ansette flere selgere eller bruke tradisjonelle tilnærminger til salg og markedsføring.
  • Du tenker langsiktig når det gjelder vekst, og du forstår at det krever betydelige investeringer over lengre tid for å vokse videre og nå selskapets forretningsmål.
  • Du får ikke nok innkommende leads og salgsmuligheter, og salgsavdelingen klager over at markedsavdelingen leverer leads av for lav kvalitet.
  • Du har investert i HubSpot, men trenger hjelp til å sette opp portalen og lære opp ansatte i å bruke HubSpot CRM-plattformen slik at dere ikke er avhengig av et eksternt byrå.
  • Du har forsøkt å publisere bloggartikler, innhold på sosiale medier, nyhetsbrev og annonsere uten at det har gitt deg trafikk, leads og kunder.
  • Du har en snever målgruppe, men lite eller ingen merkevarebevissthet, engasjement eller innkommende salgsmuligheter fra kjøpere innenfor dine markedssegmenter.
  • Du trenger å generere flere salgsmuligheter, men nettstedet ditt presterer ikke som ønsket.

Hva koster et samarbeid?

Et samarbeid med oss kan variere fra mindre prosjekter på 100.000 til lengre samarbeid som koster over en million per år. Den eksakte prisen er basert på omfanget av arbeidet, verdien vi kan tilby og hvor mye av arbeidet du velger å gjennomføre på egenhånd.

Under de innledende samtalene vil vi presentere tre forskjellige alternativer for hvordan vi kan jobbe sammen. Hvert alternativ vil bli tilpasset virksomheten din og tilpasset resultatene du trenger å oppnå. Vi mener at et ekte partnerskap betyr en delt økonomisk risiko. Dette betyr at vi kan enes om en å ta betalt basert på resultatene vi leverer.

Vi forstår at å oppnå vekst kommer fra å ha erfarne mennesker, riktig teknologi og en realistisk investering i markedsføring. lar oss investere i å ansette erfarne mennesker eller jobbe med de beste frilanserne i vår bransje. Det betyr også at vi kan investere i kontinuerlig læring og sørge for at vi holder oss oppdatert med nye teknologier, strategier og taktikker i vår bransje.

Alle våre kunder bør enten en HubSpot Marketing Professional eller Enterprise-lisens. Lisensen for HubSpot Marketing vil vanligvis variere mellom 50.000 til 150.000 kroner per år avhengig av funksjonene du trenger, brukere du har og antall markedsføringskontakter du har i databasen din.

Menneskene bak Nettly

thorstein-nordby Medium Blue

Thorstein Nordby

Daglig leder

Helge Bharat Johnsen

Helge Bharat Johnsen

Styreleder

Ikke hør på oss.
Hør direkte fra våre kunder

Vi startet uten noe kompetanse på HubSpot eller markedsføring i 2018, og i dag har vi løftet hele markedsavdelingen for å tenke på kundens behov. Vi har gått fra tradisjonell push-markedsføring til en kundefokusert tilnærming. Denne endringen hadde ikke vært mulig uten støtte fra Nettly.

Jean-Frederic Gauvin
Hatteland Technology

Innovation Support har jobbet med Nettly siden 2016. Alle våre selgere begynte å bruke HubSpot CRM for å logge alle sine aktiviteter. I tillegg til nyhetsbrev, bloggartikler, som genererte resultater raskt, og som ga våre salgsrepresentanter prospekter de lettere kunne lukke som kunder. Fra vi begynte å samarbeide har vi gått fra 10 millioner kroner til 55 millioner kroner i omsetning.

Helge Bharat Johnsen
Innovation Support

I 2021 ble Nettly valgt som vår partner for opplæring, implementering, integrering og generell rådgivning med hensyn til HubSpot og for å maksimere vår bruk av HubSpot. Nettly er veldig kunnskapsrik om både HubSpot og markedsføring. Alltid oppdatert og tilgjengelig når vi trenger hjelp.

Per Arne Haug
Elop

Nettly bisto ECIT oppsett i HubSpot i 2019. De har bistått oss i utvikling og opplæring. Når vi trenger bistand, får vi raske svar. Vi bruker mesteparten av funksjonene i HubSpot i vår markedsføringsstrategi, og Nettly skuffer aldri når det gjelder å gi oss svar når vi trenger hjelp med nye funksjoner.

Tine Holm
ECIT

Nettly har vært en stor støttespiller i å hjelpe oss å implementere et høyst nødvendig CRM-system hos oss. Vi er utrolig fornøyd med de resultater som har generert ut i fra dette samarbeidet.

Vera Nilsen
Maritime Robotics

Vi har fått hjelp av Nettly med å sette opp HubSpot CRM og lage hjemmesiden vår gjennom HubSpot-rammeverket. De hjalp oss med hele prosessen og resultatet ble bra. Vi anbefaler Nettly til alle som skal inn i HubSpot og sette opp CRM og hjemmeside.

Cecilie Eriksrud
Max Social

Vi har brukt Nettly i snart fire måneder. Vi er veldig fornøyde med jobben de gjør! Jobben de gjør gir oss muligheten til å fokusere på våres kjernevirksomhet i større grad.
 

Eirik Juritzen
Prolux Lighting

Vår generelle markedsføring og merkevarebygging har økt siden vi ansatte Nettly. Dette har gitt flere leads i pipelinen og flere bud. Vi ser en bemerkelsesverdig vekst i klikk på sosiale medier og på hjemmesiden vår, takket være deres innsats. Arbeidet utført av Nettly har ikke vært mulig av våre egne ansatte, som er fullt engasjert i våre prosjekter, og de har heller ikke rett kompetanse – eller interesse. Jeg kan anbefale Nettly for små eller mellomstore bedrifter, som ikke er i stand til å ha egne digitale markedsføringsressurser.

Bernt Schjetne
OceanTech Innovation

image 1
image 4
image 2
image 5
image 3