<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content
Kundehistorie

HubSpot ga Maritime Robotics struktur og sterkere samarbeid mellom avdelingene

Maritime Robotics

Industri: Droneteknologi

Lokasjon: Trondheim, Norge

Løsninger

Opplæring og rådgivning

Marketing Hub Professional

HubSpot Sales Hub Professional

HubSpot Service Hub Professional

Maritime Robotics er basert i Trondheim som leverer innovative ubemannede robotfarkoster som muliggjør å samle data som strekker seg fra luft til havbunnskartlegging. 

Som et resultat av stor vekst både internt og i markedet, fikk Maritime Robotics et behov for økt struktur rundt hvordan de arbeidet med markedsføring, salg og kundeservice.

De mottok stadig flere etterspørsler som trengte oppfølging fra både salg og service, og kommunikasjonen mellom den voksende staben trengte et løft.

Målet ble med samarbeidet var å implementere HubSpot CRM slik at ansatte hadde et enkelt system å bruke som samtidig ga dem

Gjennom samarbeidet med Nettly klarte Maritime Robotics å lande på HubSpot som sitt CRM-system. De valgte å investere i en Professional-lisens for Marketing, Sales og Service. Dette har gitt hele selskapet verktøyene de trenger for å tiltrekke, engasjere og begeistre sine kunder.

De har klart å implementere en ny struktur innad i bedriften som har generert bedre kommunikasjon, oversikt over viktig informasjon og muligheter for oppfølging av potensielle og eksisterende kunder.

Nettly har vært en stor støttespiller i å hjelpe oss å implementere et høyst nødvendig CRM-system hos oss. Vi er utrolig fornøyd med de resultater som har generert ut i fra samarbeidet.

Vera Nilsen | Maritime Robotics