<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content
Kundehistorie

HubSpot Enterprise og HubSpot CMS genererte 900 kvalifiserte leads for Hatteland Technology

Resultatet

  • 357 % økning i trafikk fra 3.500 til 16.000
  • 900 + leads generert fra digitale kanaler
  • 400 % økning i organisk trafikk fra 1.500 til 6.000

Løsninger

  • HubSpot Enterprise
  • HubSpot CMS Professional
  • Albacross IP-sporing

Hatteland Technology er en global teknologi-partner for systemintegratører innen en rekke bransjer. De tilbyr løsninger innen industrielle display, industriell computing, industrielle nettverk, og overvåkning.

I 2018 bestemte ledelsen i Hatteland Technology (da Elektronix) at de ønsket endre hvordan de tilnærmet seg markedet og måten de skaffet kunder på. De hadde tidligere kun arbeidet med Google Ads, og ønsket å modernisere sin salgs- og markedsavdeling fremfor å kun jobbe med kaldt og oppsøkende salg.

Samarbeidet startet med å lage en skreddersydd plan for Hatteland Technology sin implementering av HubSpot CRM-plattformen. Slik fikk Hatteland Technology klar oversikt over hvem deres målgrupper var, hvilke spørsmål og innvendinger de hadde og hvilket innhold de måtte produsere først.

Deretter ble det gjennomført en søkeordsanalyse for å kartlegge søkeordene og temaene som ville gjøre Hatteland Technology synlig i organisk søk. Basert på søkeord og temaer, planla vi kampanjer for å forstå hvilket artikler, og e-postsekvenser som måtte produseres for å tiltrekke og konvertere kvalifiserte leads.

HubSpot CRM Enterprise Suite

Hatteland Technology ønsket å bygge et automatisert og skalerbart system for å generere og konvertere leads som deretter skulle bli fulgt opp av deres salgsavdeling.

HubSpot CRM Enterprise kunne vi lage en rekke kommunikasjonsløp som automatisk fulgte opp nye leads og sendte dem relevant informasjon før kontakter ble kontaktet av en selger.

Vi importerte og vasket av eksisterende kontaktdatabase for å fjerne ugyldige og utdaterte kontakter. Deretter ble disse kontaktene segmentert inn i lister basert på om de var kunder eller prospekt, samt fordelt på de ulike land.

Deretter opprettet vi automatiserte arbeidsflyter som automatisk kvalifiserer og diskvalifiserer leads basert på handlinger en kontakt utfører på nettstedet. Integrasjon av sosiale profiler som Facebook og personlige LinkedIn-profiler ble også satt opp slik at det ble enkelt å publisere innhold på tvers av ulike sosiale kanaler.

HubSpot CMS

Hatteland Technology er et resultat av en fusjon av Hatteland Display og Elektronix. Det nye selskapet trengte et felles nettsted som kunne hjelpe dem å utdanne målgruppen sin og generere varme leads for Hatteland Technology sin salgsavdeling.

Valget falt på HubSpot CMS. Dette er en løsning som er brukt av tusenvis av selskaper til å lage raske og sikre nettsider, blogger og landingssider. Nettstedet er integrert med de andre produktene til HubSpot slik at alt av kundedata samles på en felles tidslinje i CRM-systemet.

Teknisk innhold

Vi produserte en rekke artikler og guider relatert til Hatteland Technology sine forretningsområder. Et eksempel er deres kampanje om IMO 2030 som handlet om hvordan Hatteland sine produkter kan bidra til å redusere klimagassutslipp innen skipsnæringen.

Faglige artikler ble produsert som besvarer vanlige spørsmål og håndterer innvendingene til potensielle kunder og som forteller om ulike kundehistorier. 

Innhold ble publisert via sosial publisering-verktøyet i HubSpot slik at innholdet ble synlig Facebook og LinkedIn for å tiltrekke besøkende til artikler. PPC-kampanjer i Google Ads ble også opprettet for å sende søkere direkte til en landingsside eller produktside.