<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=155897&amp;fmt=gif">
Skip to content

Hvordan kan større konsern bruke HubSpot? Her er fire bruksområder

Thorstein Nordby | 9 minutter
HubSpot for større konsern

HubSpot er ikke kun for små og mellomstore bedrifter. Konsern som består av flere selskaper kan faktisk samle alle selskaper i en felles HubSpot-portal ved å bruke Enterprise-lisensen.

HubSpot Enterprise er aktuelt for større selskaper som:

 • Består av flere enheter
 • Har overlappende målgrupper
 • Har kontorer i flere land
 • Håndterer flere nettsider
 • Håndterer flere domener
 • Har en en liten markedsavdeling
 • Behøver et fleksibelt CRM

En vanlig oppfatning er at HubSpot kun er egnet for små og mellomstore bedrifter som trenger verktøy som bedriftsblogg og nyhetsbrev.

De siste årene har CRM-plattformen fått en rekke nye funksjoner som har gjort HubSpot til en reell konkurrent av etablerte plattformer som Salesforce og Microsoft 365.

Ønsker du å teste ut HubSpot CRM? Opprett en gratis konto her.

La oss gå gjennom hver av fordelene med HubSpot Enterprise for konserner:

1. Et CRM for hele konsernet

Et konsern har gjerne flere ulike selskaper med overlappende målgrupper og kunder. 

Hvorfor ikke ha en database som er delt med hvert selskap i konsernet?

Dette er mulig ved å bruke HubSpot CRM og Enterprise-lisensene deres.

HubSpot lar deg lagre informasjon om en rekke ulike objekter:

 • Contacts (Kontakter)
 • Companies (Selskaper)
 • Deals (Avtaler)
 • Tickets (Supportsaker)
 • Products (Produkter)
 • Line items (Produktlinje)
 • Quote (Tilbud)

I praksis kan ansatte i de ulike selskapene i konsernet ha tilgang til samme CRM samtidig som hvert selskap kan kommunisere gjennom sin unike merkevare.

Du kan begrense hvilken informasjon hver bruker har tilgang til i HubSpot slik at de kun ser kontaktene, selskapene og avtalene som er relevant for dem.

Det fører oss til neste funksjon, Business Units, som lar deg håndtere flere forretningsenheter og merkevarer fra en HubSpot-portal.

2. Forretningsenheter

HubSpot er en CRM-plattform som er bygget fra grunnen av.

Dette betyr at alle produktene til HubSpot finnes under en innlogging.

HubSpot tilbyr fem produkter i tillegg til CRM-systemet:

1. Marketing Hub for markedsavdelingen

2. Sales Hub for salgsavdelingen

3. Service Hub for kundeservice

4. CMS Hub for nettsider og publiseringsløsning

5. Operations Hub for integrasjoner og datakvalitet

HubSpot Enterprise er et godt valg for større selskaper siden disse produktene kan deles mellom ulike selskaper i en konsernstruktur.

Tenk deg at du eier et konsern med fem ulike selskaper som heter Tec-gruppen.

Konsernet består av selskaper som selger produkter og tjenester til en kundebase som overlapper og du ønsker at hvert selskap skal samarbeide tettere med hverandre.

Utfordringen er at hvert selskap bruker ulike produkter for å tiltrekke og vinne kunder.

Dette løser Business Units i HubSpot ved at du kan håndtere flere merkevarer og selskaper fra en HubSpot-portal.

Et konsern kan ha et felles CRM der kontaktdata og verktøy for å:

 • Lage nettsider (CMS)
 • Sende nyhetsbrev
 • Sende salgstilbud
 • Håndtere kundeservice
 • og mye mer...

Business Units gir hvert selskap tilgang til en felles tidslinje i CRM. Der får avdelinger på tvers av konsernet full innsikt i tidslinjen til kontakter, selskaper eller avtaler.

Dette åpner opp muligheten for samarbeid på tvers av konsernet slik at de kan arbeide rundt avtaler eller varsle hverandre om muligheter for mersalg og kryssalg.

Det er naturligvis mulig å avgrense hvilken informasjon hvert selskap eller individuelle bruker har tilgang til hvis det er ønskelig. 

Med HubSpot CMS Hub kan hele konsernet få tilgang til en publiseringsløsning (CMS) som gjør det enkelt å lage nettsider med ingen eller minimalt med koding.

HubSpot CMS lar et selskap kjøpe eller bygge et Theme. Dette er et system basert på maler og moduler som lar brukere gjøre endringer på nettsider uten teknisk kompetanse.

Design og utvikling av nettsider har tradisjonelt vært en ressurskrevende prosess.

Et konsern med flere datterselskaper drifter gjerne flere nettsteder.

Hvorfor ikke bruke HubSpot? Det lar deg lage et Theme som kan gjenbrukes av hvert selskap, men samtidig la hvert selskap tilpasse nettsiden med sin visuelle profil og innhold.

Ønsker du å teste ut HubSpot CRM? Opprett en gratis konto her.

Business Units og CMS Hub lar deg:

 1. Lage en nettside en gang
 2. Klone ferdige maler
 3. Tilpasse malene (logo, farger)
 4. Publisere på andre domener 

Business Units lar deg også fordele en markedsavdeling på flere selskaper

Mange selskaper har ikke alltid behov for en markedsfører i en 100% stilling. Hvorfor ikke ansette en markedsfører på fulltid og dele denne ressursen mellom selskapene i konsernet?

Slik kan konsernet bygge opp et internt markedsbyrå som jobber på tvers av selskaper.

Når en HubSpot-portal er delt mellom flere selskaper, kan en mindre markedsavdeling håndtere nettsider, påmeldinger til webinarer eller sende nyhetsbrev for flere selskaper.

Samtidig er det mulig å separere rapporteringen slik at hvert selskap kan få tilsendt unike rapporter.

En bonus med å bruke HubSpot er at konsernet slipper å abonnere på flere separate lisenser og tjenester som har lignende funksjonalitet du finner i HubSpot.

HubSpot er langt fra gratis. Det er likevel både mer kostnadseffektivt for og mer brukervennlig for dem som skal gjennomføre markedsaktiviteter hvis samme plattform brukes.

En HubSpot Enterprise-lisens vil dekke funksjoner som:

 • CRM-system
 • Nettside (CMS)
 • Sosiale medier
 • Nyhetsbrev
 • Landingssider

3. Et CMS for flere domener

Noen selskaper har ikke behov for flere forretningsenheter. Likevel ønsker de muligheten til å publisere innhold på tvers av flere domener og nettsider.

Brand Domains i HubSpot CMS Enterprise gjør det mulig.

La oss ta Tec-gruppen som eksempel.

Tec AS ønsker å utvide sin digitale tilstedeværelse med andre nettsider og domener.

Eksempler på bruksområder for Brand Domains er for eksempel:

 • Egen nettside og domene for en konferanse
 • En separat blogg eller medie-side
 • Et nytt produkt med en egen merkevare
 • En mikroside for en kampanje
 • Mikrotjenester som er avskilt fra hovedselskapet

Brand Domains er egnet for selskaper som ønsker å administrere flere nettsteder men samtidig la alt av kommunikasjon komme fra morselskapet.

Dette lar deg dele innhold på flere domener, lage separate rapporter for hvert domene, og styre internt hvem som har tillatelse til å administrere domenene.

(HubSpot lar deg også administrere nettsider for andre land så lenge det er samme rotdomene. Du kan for eksempel håndtere tec.se og tec.dk uten ekstra kostnad).

4. Egendefinerte objekter

Objekter (objects) er databaser der du lagrer informasjon som er relevant for din bedrift.

HubSpot har standard-objekter og egendefinerte objekter. Standard-objektene i HubSpot er:

 • Contacts (kontakter)
 • Companies (selskaper)
 • Deals (salgsavtaler)
 • Tickets (supportsaker)
 • Products (produkter)

Hvert objekt har en rekke felter assosiert med seg. For kontakt-objektet er dette for eksempel:

 • Fornavn
 • Land
 • E-post
 • Stilling

Større selskaper har ofte informasjon som ikke passer inn i en av standard-objektene og har behov for definere sine egne objekter. Dette kaller HubSpot for Custom Objects.

Custom Objects gjør det mulig å lagre nesten alle typer informasjon i HubSpot CRM.

La oss ta et eiendomsselskap som leier ut næringseiendommer til bedrifter.

Eiendomsselskapet leier ut næringseiendommer og kontorer med ulike leietakere (Companies) og kontaktpersoner (Contacts) som du trenger oversikt over.

Her kunne vi laget et Custom object som heter Properties (Eiendommer). Deretter kunne vi opprettet en rekke felter for eiendommer som lar oss lagre relevant informasjon:

 • Navnet 
 • Adressen
 • Lokasjonen
 • Postnummeret
 • Bruksarealet
 • Pris per måned
 • Antall møterom
 • Type eiendom

Når hver eiendom er lagt til i HubSpot CRM, kan denne informasjonen presenteres på nettsiden og assosieres med selskaper og enkelte kontakter som ønsker å leie.

Konklusjon

HubSpot er ikke lenger bare for små og mellomstore bedrifter. Ved å investere i en HubSpot Enterprise-lisens kan selskaper samle alt av informasjon på en plattform:

1. Et felles CRM for hele konsernet

2. Administrere flere enheter i konsernet

3. En felles publiseringsløsning (CMS)

4. Bygg opp et internt markedsbyrå i konsernet

5. Tilpass HubSpot CRM med Custom objects.

Ønsker du å teste ut HubSpot CRM? Opprett en gratis konto her.


Related posts

Hva er HubSpot Marketing?

Hva er HubSpot Marketing?

Hva koster HubSpot?

Hva koster HubSpot i 2024?

Datakvalitet i HubSpot

Datakvalitet i HubSpot: 10 steg til en organisert HubSpot-portal